TESTY

 1. Jednotky SI

  1.  Základné a doplnkové jednotky SI  (.kvíz) [SŠ]
  2.  Predpony jednotiek  (.kvíz) [SŠ]
 2. Dynamika

  1.  Mechanická práca a energia  (.kvíz) [SŠ]
  2.  Kinematická a potenciálna energia  (.kvíz) [SŠ]
  3.  Gravitačná sila, výpočet  (.kvíz) [SŠ]
  4.  Intenzita gravitačného poľa  (.kvíz) [SŠ]
  5.  Moment sily  (.kvíz) [SŠ]
  6.  Kvapaliny I.  (.kvíz) [SŠ]
  7.  Kvapaliny II.  (.kvíz) [SŠ]
 3. Kinematika

  1.  Voľný pád  (.kvíz) [SŠ]
  2.  Pohyb po kruhovej dráhe  (.kvíz) [SŠ]
  3.  Pohyb rovnomerný a zrýchlený  (.kvíz) [SŠ]
 4. Termodynamika

  1.  Teplo, teplota  (.kvíz) [SŠ]
  2.  Termodynamické deje  (.kvíz) [SŠ]
  3.  Práca vykonaná plynom  (.kvíz) [SŠ]
  4.  Zmeny skupenstva  (.kvíz) [SŠ]
  5.  Povrchový jav a kapilárny tlak  (.kvíz) [SŠ]
  6.  Vzájomné pôsobenie molekúl  (.kvíz) [SŠ]
  7.  Rozťažnosť pevných látok  (.kvíz) [SŠ]
  8.  Deformácie  (.kvíz) [SŠ]
 5. Homogénne magnetické pole

  1.  Homogénne magnetické pole  (.kvíz) [SŠ]
  2.  Elektromagnetická indukcia  (.kvíz) [SŠ]
  3.  Vlastná indukcia  (.kvíz) [SŠ]
 6. Striedavý prúd

  1.  Obvody striedavého prúdu I.  (.kvíz) [SŠ]
  2.  Obvody striedavého prúdu II.  (.kvíz) [SŠ]
  3.  Transformátor  (.kvíz) [SŠ]
 7. Elektromagnetické vlnenie

  1.  Základné vlastnosti el.-mag. vlnenia  (.kvíz) [SŠ]
  2.  Oscilačný obvod  (.kvíz) [SŠ]
  3.  El.-mag. vlnenie, vzťahy  (.kvíz) [SŠ]
  4.  Zvuk  (.kvíz) [SŠ]
 8. Elektromagnetické kmitanie

  1.  Základné vlastnosti  (.kvíz) [SŠ]
  2.  Kmitanie, vzťahy  (.kvíz) [SŠ]
 9. Elektrický náboj

  1.  Coulombov zákon  (.kvíz) [SŠ]
  2.  Intenzita elektrického poľa  (.kvíz) [SŠ]
  3.  Elektrická kapacita vodiča  (.kvíz) [SŠ]
 10. Odraz a lom svetla, fotometria

  1.  Optické zobrazovanie  (.kvíz) [SŠ]
  2.  Optické prístroje  (.kvíz) [SŠ]
  3.  Vlnové a časticové vlastnosti fotónov  (.kvíz) [SŠ]
  4.  Fotometria a žiarenie čierneho telesa  (.kvíz) [SŠ]
  5.  Röntgenové a iné žiarenie  (.kvíz) [SŠ]