ELEKTROMAGNETICKÉ ŽIARENIE

  1. Fotometria

    1.  Fotometria a žiarenie čierneho telesa  (.kvíz) [SŠ]
    2.  Röntgenové a iné žiarenie  (.kvíz) [SŠ]