ELEKTRICKÉ POLE

 1. Elektrický náboj

  1.  Coulombov zákon  (.kvíz) [SŠ]
  2.  Intenzita elektrického poľa  (.kvíz) [SŠ]
  3.  Elektrická kapacita vodiča  (.kvíz) [SŠ]
 2. Elektrický prúd v kovoch

  1.  Elektrický prúd v kovoch I.  (.kvíz) [SŠ]
  2.  Elektrický prúd v kovoch II.  (.kvíz) [SŠ]
  3.  Elektrický prúd v kovoch III.  (.kvíz) [SŠ]
  4.  Elektrický prúd v kovoch IV.  (.kvíz) [SŠ]
 3. Elektrický prúd v polovodičoch

  1.  Elektrický prúd v polovodičoch I.  (.kvíz) [SŠ]
  2.  Elektrický prúd v polovodičoch I.  (.kvíz) [SŠ]
 4. Elektrický prúd v plyne

  1.  Elektrický prúd v plyne  (.kvíz) [SŠ]