DYNAMIKA

 1. Mechanická práca, energia

  1.  Mechanická práca a energia  (.kvíz) [SŠ]
  2.  Kinematická a potenciálna energia  (.kvíz) [SŠ]
 2. Gravitačné pole

  1.  Gravitačná sila, výpočet  (.kvíz) [SŠ]
  2.  Intenzita gravitačného poľa  (.kvíz) [SŠ]
 3. Mechanika tuhého telesa

  1.  Moment sily  (.kvíz) [SŠ]
 4. Mechanika kvapalín a plynov

  1.  Kvapaliny I.  (.kvíz) [SŠ]
  2.  Kvapaliny II.  (.kvíz) [SŠ]