f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


COVID-19

Aktuálne informácie COVID-19

Pre aktuálne informácie ohľadom pokynov v súvislosti s mimoriadnou situáciou sledujte správy vo svojom konte v aplikácii eduPage.

KARATNÉNA

podľa novej vyhlášky ÚVZ od pondelka 13.09.2021 je dĺžka karantény 10 dní, podľa školského semaforu to pre školy znamená:
karanténa žiak
karanténa učiteľ

COVID AUTOMAT

Covid automat
Aktuálny stav v SR

ŠKOLSKÝ SEMAFOR

Skolsky semafor
Školský semafor v školskom roku 2021/2022 - manuál

  Opatrenia   

Vážení rodičia a žiaci, dovoľujeme si Vás informovať o opatreniach a usmerneniach z MŠVVaŠ SR.

Žiadame Vás, aby ste po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní tri a viac po sebe nasledujúcich dní vrátane víkendov a sviatkov predložili Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - môžete ho podať aj elektronicky cez svoje konto v aplikácii EduPage, v časti Žiadosti/Vyhlásenia.
Tam nájdete i tlačivo Oznámenie o výnimke z karantény, ktoré sa predkladá iba v prípade výskytu ochorenia COVID 19 v triede.

Platí povinnosť používania rúšok vo všetkých vnútorných i vonkajších priestoroch školy.

Veríme, že vzájomnou zodpovednosťou, ohľaduplnosťou, pochopením a toleranciou úspešne zvládneme školský rok 2021/2022.

  Vstup návštevníka do priestorov školy   

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len so súhlasom riaditeľa školy a musí sa preukázať Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti pre návštevníka).

TLAČIVÁ

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - predkladá sa 02. 09. 2021 alebo pri prvom nástupe žiaka do školy a po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní tri a viac po sebe nasledujúcich dní vrátane víkendov a sviatkov,

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka - predkladá sa pri vstupe návštevníka do budovy školy

Oznámenie o výnimke z karantény - predkladá sa pri výskyte ochorenia COVID 19 v triede