COVID-19

  Opatrenia
2022/2023  

Vážení rodičia a žiaci, dovoľujeme si Vás informovať o opatreniach a usmerneniach z MŠVVaŠ SR.

Žiadame Vás, aby ste po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní tri a viac po sebe nasledujúcich dní vrátane víkendov a sviatkov predložili Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - môžete ho podať aj elektronicky cez svoje konto v aplikácii eduPage, v časti Žiadosti/Vyhlásenia.


Veríme, že vzájomnou zodpovednosťou, ohľaduplnosťou, pochopením a toleranciou úspešne zvládneme školský rok 2022/2023.

Aktuálne informácie COVID-19

Pre aktuálne informácie ohľadom pokynov v súvislosti s mimoriadnou situáciou sledujte správy vo svojom konte v aplikácii eduPage.

 

 

 

KARATNÉNA
2021/2022

podľa vyhlášky ÚVZ od pondelka 13.09.2021 je dĺžka karantény 10 dní, podľa školského semaforu to pre školy znamená:
karanténa žiak
karanténa učiteľ

COVID AUTOMAT
2021/2022

Covid automat
Aktuálny stav v SR

ŠKOLSKÝ SEMAFOR
2021/2022

Skolsky semafor
Školský semafor v školskom roku 2021/2022 - manuál