Partnerské školy

 • MAĎARSKÁ REPUBLIKA (od r. 2002)
  Gymnázium Izsóa Miklósa
  a Odborná škola
  3780 Edelény, Borsodi ul. 34
  riaditeľ školy: Kardos Sándor

 • ČESKÁ REPUBLIKA (od r.2002)
  Gymnázium Lanškroun
  563 01 Lanškroun, Nám. J.M. Markù 113
  riaditeľka školy: Vera Šverclová
 • ČESKÁ REPUBLIKA
  Gymnázium Tišňov
  666 01 Tišňov, Na Hrádku 20, Tišnov113
  riaditeľ školy: Mgr. Karel Švábenský

 • POĽSKO (od r.2002)
  III Liceum Ogólnoksztacce
  im. Unii Lubelskiej w Lublinie
  20 005 Lublin, plac Wolnosci 4
  riaditeľka školy: Mgr. Anna Suszyna

Spolupráca so školami z MR, ČR a PR spočíva najmä:

 • vo výmene vzájomných skúseností na úseku rozvoja školstva, výchovy a vzdelanosti
 • v pravidelnom osobnom stretávaní sa študentov a pedagógov škôl a to najmenej 1x za rok
 • na vzájomnom spoznávaní života a práce obyvateľov krajín
 • v rozvíjaní a prehlbovaní priateľskej spolupráce medzi vedením škôl, študentmi obidvoch škôl, ako aj technickými a hospodárskymi pracovníkmi škôl
 • v prezentácii kultúrnych a historických hodnôt krajín
 • vo vzájomnom spoznávaní kultúrnych tradícií škôl, zvlášť oboznamovaní sa s pedagogickými metódami škôl, najmä s metodikou odbornej prípravy a metodikou jednotlivých vyučovacích predmetov

eTwinning projekty

Gymnázium Štefana Moysesa V Moldave nad Bodvou každoročne spolupracuje s viacerými školami v rámci celej Európy v projektoch eTwinning. Najvýznamnejšími partnermi, s ktorými máme nadštandardné vzťahy sú:

 • GRÉCKO: General Lyceum of Velvendo, Velvendo Grécko
 • FRANCÚZSKO: Lycée Gustave Eiffel, Armentieres Francúzsko