Študenti našej školy pod odborným vedením vyučujúcich biológie (Mgr. M. Sciranková, RNDr. S. Mihaličová, PhD.) pripravili a odvysielali v školskom rozhlase niekoľko relácií, ktoré sa venovali rôznym témam. Ich zoznam je uvedený v tabuľke.

2016/2017

->   Desatoro zdravej výživy, Deň svetového zdravia (18. 10. 2016)
->   AIDS, Červené stužky (1. 12. 2016),
->   Chrípka, ako sa brániť (31. 1. 2017),
->   Červený kríž, darcovstvo krvi (23. 2. 2017, 1. 3. 2017)
->   Deň ústnej hygieny (20. 3. 2017)