JAZYKOVÁ ŠKOLA


  OZNAM na šk. rok 2019/2020   

-> Jazyková škola pri Gymnáziu Š. Moysesa od 09. septembra 2019 opäť otvára tieto kurzy pre širokú verejnosť:
*anglickom
*nemeckom
*ruskom

- Základné kurzy s týždennou dotáciou 4 vyučovacie hodiny ,
- Špeciálne kurzy s týždennou dotáciou 2 vyučovacie hodiny (aj pre maturantov a seniorov) ,
- Prípravné kurzy na štátnu jazykovú skúšku a jazykové certifikáty s týždennou dotáciou 4 vyučovacie hodiny

-> Ceny kurzov v šk. roku 2019/2020
   (školné + zápisné):


Základné kurzy s týždennou dotáciou 4 vyučovacie hodiny
♠ poplatok pre žiakov základných a stredných škôl 110€ + 10€
♠ poplatok pre dospelých 130 € + 10 €

Špeciálne kurzy s týždennou dotáciou (aj pre maturantov a seniorov) 2 vyučovacie hodiny
♠ poplatok pre dospelých 90 € + 10 €
♠ poplatok pre žiakov stredných škôl 70 € + 10 €

Prípravné kurzy na štátnu jazykovú skúšku a jazykové certifikáty s týždennou dotáciou 4 vyučovacie hodiny
♠ poplatok pre žiakov stredných škôl 110 € + 10 €
♠ poplatok pre dospelých 130 € + 10 €


Zaradenie poslucháčov Jazykovej školy v šk. roku 2019/2020

Zadelenie do skupín a rozvrh skupiny: 2019/2020 Vyučovanie začína v týždni od 09.09.2019.


Prijímacie skúšky do Jazykovej školy na šk. rok 2019/2020

Zápis a vstupné testy do Jazykovej školy pri Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou na školský rok 2019/2020 sa uskutočnia od 26. augusta 2019 do 28. augusta 2019 v čase od 8:00 hod. do 13:30 hod. a od 2. septembra 2019 do 5.septembra 2019 v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod.. Bližšie informácie na telefónnom čísle 055/ 460 21 38.


Prihlášky na šk. rok 2019/2020

Prihlášky do Jazykovej školy pri Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou na školský rok 2019/2020:
-> prihláška na jazykovú školu na školský rok 2019/2020
-> prihláška: na špeciálny kurz pre maturantov (2 hod), na špeciálny konverzačný kurz (2 hod), na prípravný kurz na ŠJS a jazykové certifikáty (4 hod)


PLATBA ZA JŠ 2019/2020

Školné a zápisné je nutné uhradiť najneskôr do 05. septembra 2019.
Informácie k platbe prostredníctvom internet bankingu pre poslucháčov jazykovej školy:
-> Číslo účtu IBAN: SK6481800000007000187065 Štátna pokladnica
-> Konštantný symbol: 0308
-> Variabilný symbol: 20192020
-> Adresa: Gymnázium Š.Moysesa, Školská 13, 04517 Moldava nad Bodvou
-> Poznámka: Jazyková škola, priezvisko a meno

alebo šekom, ktorý sa dá vyzdvihnúť na sekretariáte školy. Pre viac informácií volajte na telefónne číslo 055 460 21 38.

   ZRIADENIE    

Gymnázium Štefana Moysesa oznamuje, že jazyková škola sa zaraďuje do siete škôl a školských zariadení SR, ako súčasť Gymnázia Štefana Moysesa, Školská 13, 045 17 Moldava nad Bodvou s termínom začatia od 01.09.2010.