f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Úsmev ako dar

Dňa 21.4.2010 sa študenti VII.OA /septimy/ zúčastnili dobrovoľnej akcie Úsmev ako dar, ktorá podporuje deti v detských domovoch a pomáha rodinám v núdzi.

V uliciach nášho mesta vyzbierali študenti spolu 235 eur. Každý, kto prispel hoci len malou sumou, dostal od študentov malé usmievavé srdiečko – znak akcie. Celková vyzbieraná sume bola 42 500 eur, z toho sa v Košickom kraji vyzbieralo 5 338,99 eur.

Zúčastnení študenti nadobudli pri tejto akcii nové skúsenosti a budú sa naďalej zúčastňovať aj iných charitatívnych podujatí. Spoločnosť Úsmev ako dar udelila nášmu Gymnáziu aj ďakovnú listinu za pomoc pri organizovaní 8. ročníka celoslovenskej finančnej zbierky 1 deň úsmevu – 2010.

...späť...