f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Rozlúčka maturantov

Piatok, 7. máj 2010 bol pre mnohých obyčajným všedným dňom. Pre našich starších spolužiakov to bol však nezabudnuteľný deň - Deň rozlúčky. Ráno kráčali študenti do vyzdobenej školy plní emócií a spomienok. Žiaci 3.A a septimy pre maturantov vyzdobili triedy, ktoré sa aspoň na tento jeden deň zmenili na nepoznanie.

Pri vstupe do 4.A sa študenti ocitli akoby o pár rokov dozadu, v škôlke. Množstvo balónov a hračiek im malo pripomenúť bezstarostné detstvo plné hier. Študenti oktávy zažili leto o pár mesiacov skôr. Ich trieda sa premenila na slnečnú Jamaicu. Vítalo ich občerstvenie a čakalo leňošenie v hojdacej sieti či pod slnečníkom.

Po niekoľkých zábavných chvíľach strávených v triedach sa maturanti vybrali na oficiálnu časť rozlúčky. V telocvični ich už čakali mladší spolužiaci, zamestnanci školy a rodinní príslušníci. Po hudobných vystúpeniach a príhovore pani riaditeľky, kde-komu vyhrkli do očí slzy. Možno si až teraz uvedomili, že skutočne odchádzajú, že opúšťajú školu, kde strávili pár ťažkých, ale aj krásnych rokov života. Z telocvične sa maturanti vybrali do tried, kde sa lúčili so svojimi mladšími spolužiakmi. S batôžkami na pleciach opúšťali školu, zanechávajúc za sebou časť svojho života, kráčajúc v ústrety novému.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume