Celoštátne kolo Olympiády ľudských práv

V dňoch 9. - 11. marca 2010 sa študent Viktor Varga (trieda VII.OA - septima) zúčastnil XII. ročníka celoštátneho kola Olympiády ľudských práv, ktorého mottom bola Multikultúrna výchova. Pod záštitou Ministerstva školstva a Slovenského inštitútu mládeže - Iuventa sa táto súťaž uskutočnila v Hoteli Sorea Máj - Liptovský Ján.

Po absolvovaní súťažnej prehliadky bol pre všetkých zúčastnených pripravený bohatý program. V popoludňajších a večerných hodinách prebiehali diskusie na aktuálne spoločenské témy, pre študentov boli pripravené zaujímavé workshopy, slávnostná recepcecia.

Úspech mala hneď v prvý večer po súťažnej časti impulzívna debata na tému Multikultúrnej výchovy o problematike rómskej komunity so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity JUDr. Ľudovítom Galbavým, PhD.

V silnej konkurencii 62 súťažiacich sa náš Viktor držal veľmi dobre. Svoje teoretické znalosti a komunikačné schopnosti predviedol pred vysoko uznávanou komisiou, ktorej predsedal politológ prof. Miroslav Kusý. Aj keď sa nedostal do užšieho finále medzi 12 najlepších, získal 2. miesto za esej: Predstav si, že by si sa narodil chudobný..., ktorej garantom bol Fond sociálneho rozvoja Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Viktorovi blahoželáme a prajeme ešte veľa študijných úspechov. Zaradil sa do radu najšich najlepších …

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume