f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU

Olympiáda ľudských práv

Nastalo každoročné obdobie olympiád. Študenti rôznych vekových kategórií si môžu navzájom zmerať svoje vedomosti a zručnosti.

Dňa 9. 02. 2010 sa konal XII. ročník Krajského kola olympiády ľudských práv v Košiciach. Pravidelne, každý rok, sa ho zúčastňuje aj náš víťaz školského kola. Toho roku bol úspešným účastníkom OĽP Viktor Varga, študent VII.OA (septima).

Krajská súťaž má 2 kolá. V prvom, vo vedomostnom teste, získal Viktor tretí najvyšší počet bodov z 38 súťažiacich. V druhom kole porota hodnotila ústne odpovede. Súťažiaci si vopred vylosovali jednu z 15 tém a pred porotou prezentovali svoj názor, argumentovali a diskutovali.

Viktor Varga dosiahol v krajskom kole postupové 7. miesto. Čaká ho ešte náročná príprava, aby v celoštátnom kole, ktoré sa bude konať v dňoch 9.-11. 03. 2010 v Liptovskom Jáne, reprezentoval naše Gymnázium čo najlepšie. Držíme mu palce!

...späť...