f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Slávnostné ukončenie školského roka

Po dlhých 10 mesiacoch v školských laviciach sme sa konečne dočkali vytúženého dňa – posledného dňa školského roka 2009/2010. O 8.30 hod sme sa zhromaždili v telocvični, kde sa konalo slávnostné ukončenie. Po úvodnej pesničke sa k študentom aj učiteľom prihovorila pani riaditeľka, potom spolu s pani zástupkyňou odovzdali odmeny oceneným žiakom aj kolektívom. Študenti boli ocenení za výborný prospech, dochádzku aj reprezentáciu školy v rôznych súťažiach a olympiádach.

Trieda III.OA, ktorá sa zúčastnila celoslovenského kola Supertrieda, nám predviedla svoj kultúrny program. Záver slávnosti patril programu triedy II.OA – scénke v anglickom jazyku. Táto veselá scénka, ako aj prianie pani riaditeľky prežiť pohodové prázdniny, nás všetkých naladili na tú pravú letnú atmosféru.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume