f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Projekt EKOSTOPA

Naša škola sa zapojila prvýkrát do projektu s názvom EKOSTOPA. V rámci environmentálneho krúžku sme my, žiaci 1.A (Adriána Štullerová, Michal Soroka, Ľubomíra Somodiová, Jana Faragóová, Marek Čižmár, Erika Šimonová) oboznamovali jednotlivé triedy s týmto projektom. Našim cieľom bolo "otvoriť im oči", aby zistili, ako sa správajú k matke Zemi. Keď sme vstúpili do triedy, študenti sa najprv tešili, že budú mať voľnejšiu hodinu, ale po diskusii s nami zistili, aký veľký vplyv majú na našu planétu.

Čo je EKOSTOPA?
Je to metóda, ktorá meria vplyv človeka na planétu Zem. Môžeme si vypočítať vlastnú ekostopu na stránke www.ekostopa.sk. Vypočítali sme aj hodnotu ekologickej stopy našej školy je 135,1756[gHa]
Mali sme rôzne témy, ale cieľ bol spoločný: naučiť žiakov ako šetriť s prírodnými zdrojmi.

Zameranie našich tém bolo: Koľko litrov vody spotrebujeme v domácnosti na jedno použitie? Ako šetriť s elektrinou? Koľko nás bude o pár rokov? Aké negatívne vplyvy má doprava na prírodné prostredie? Aké je spravodlivé rozdelenie peňazí medzi pracovníkmi?

V každej triede sa nám pracovalo výborne, žiaci boli usilovní, no najlepšou triedou bola sekunda. Ďakujeme všetkým žiakom za spoluprácu a za ich aktívny prístup k našej práci.

Vaši spolužiaci.:)

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume