GŠM - včera, dnes a zajtra

GŠM včera, dnes a zajtra V piatok 26. apríla 2024 sme na pôde gymnázia zrealizovali prvé podporné podujatie k oslavám 70. výročia vzniku našej školy. Pozvanie na túto akciu prijali nielen bývalí riaditelia a učitelia, ktorí škole zasvätili svoj profesionálny život, ale i zástupcovia mesta a desiatky absolventov a priateľov školy. V rámci tejto aktivity sa konalo slávnostné otvorenie Galérie riaditeľov GŠM, jeho súčasťou bolo i emotívne poďakovanie súčasnej pani riaditeľky svojim predchodcom na tomto poste. Potom nasledovalo otvorenie predajnej výstavy umeleckých diel, ktoré vytvorili najmä súčasní, ale i bývalí žiaci gymnázia. Neskôr sme privítali bývalých absolventov a umožnili sme im nahliadnuť do priestorov, kde voľakedy študovali. Okrem toho mali možnosť nájsť si svoje tablo na stenách chodieb školy. V kaviarni Café Moyses potom pospomínali na svoje študentské časy. Vo večerných hodinách sa už naša telocvičňa zaplnila záujemcami z radov rodičov, absolventov, priateľov, či žiakov školy. Osemdesiat účastníkov si v 16 tímoch zmeralo svoje sily v zábavno-vedomostnom GymKvíze.

Reakcie na celé podujatie boli mimoriadne pozitívne a všetci zúčastnení prejavili záujem zúčastniť sa aj na pripravovaných hlavných oslavách, ktoré sa budú konať v októbri 2024. Týmto by sme sa chceli poďakovať každému, kto už len svojou prítomnosťou podporil našu školu a strávil s nami príjemný deň. Fotografie z akcie nájdete v školskom fotoalbume.

...fotoalbum...

...fotospomienky - 70 rokov GŠM...

...späť...