Deň učiteľov 2023 _ mesto Moldava nad Bodvou

Pri príležitosti dňa učiteľov, dňa 29. 03. 2023 v priestoroch veľkej sály MsKS, primátor mesta JUDr. Ing. Slavomír Borovský, slávnostne ocenil pedagogických ako aj nepedagogických zamestnancov škôl na území mesta Moldava nad Bodvou. Medzi ocenenými boli aj naši kolegovia, Mgr. Iveta Bradová a Jozef Weiser.

Mgr. Iveta Bradová pôsobí na Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou od roku 1996 ako učiteľka prírodovedných predmetov matematiky a fyziky. V priebehu svojho pôsobenia na škole sa vypracovala na pedagóga vysokých odborných aj morálnych kvalít, ktorá popularizuje prírodné vedy na škole, je otvorená zmenám, ďalšiemu vzdelávaniu i rozvíjaniu odborných kompetencií. Predmetová komisia prírodných vied pod jej vedením pracuje zodpovedne, kvalitne a aktívne. Zároveň pracuje aj ako koordinátor korešpondenčných matematických súťaží pre žiakov školy. Charakterizuje ju obetavá a tvorivá práca, zmysel pre čestnosť a spravodlivosť. Svojim kolegom neodmietne pomoc ani radu. Má zmysel pre humor a schopnosť adekvátne reagovať v každej situácii. Jej snahou je nájsť spôsob, ako byť pre svojich žiakov láskavou autoritou. Inšpiruje a teší ju, že má okolo seba mladých ľudí, s ktorými vie pracovať v priateľskej a uvoľnenej atmosfére, kde veľakrát nechýba ani humor a úsmev na tvári.

Jozef Weiser pôsobí na Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou od roku 2014 ako školník, údržbár. Náplň jeho práce je  rôznorodá. Opravuje, vylepšuje, majstruje, stará sa o celý chod školy.  Je ochotný vždy pomôcť pedagógom, nepedagogickým pracovníkom, ale i študentom. Vďaka výnimočným pozorovacím schopnostiam mu neunikne nič, čo sa v škole udeje a je jediným, ktorý pozná každý kút školy, ale aj každú trhlinu a šrúbku.  Pracovitý, precízny, dôsledný, vtipný, pravdovravný, nápomocný. Nemusí sa premáhať, aby vzal do rúk vŕtačku, kladivo, maliarsky štetec, alebo kosačku. Nemá rád odfláknutú robotu, s výsledkom musí byť sám spokojný, keď niečo začne tak to aj dokončí – dotiahne do úspešného konca.  Jeho práca mu je koníčkom, a preto sa nepotrebuje premáhať, ak niečo treba opraviť, vylepšiť. Neraz si spomeniem na rady svojho otca, ktoré premietnem do svojej práce. Zadosťučinením mi je spokojný pohľad, úsmev, alebo „poklepanie po pleci“. Je kutil, ktorý hľadá cestu a nie výhovorky. 
Za svedomitú prácu, ktorú na škole odvádzajú, im patrí naše uznanie a poďakovanie.

...späť...