f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Meet and Code: Legomaniaci

Dnes sme úspešne zavŕšili sériu dvoch workshopov venovaných robotike. Boli organizované pod záštitou RZ pri Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou vďaka nadácii Pontis n.o. v rámci iniciatívy Meet and Code. Na realizáciu oboch workshopov sme získali grant, vďaka ktorému sa tieto aktivity mohli uskutočniť priamo v priestoroch našej školy s potrebným vybavením.

Na workshope sa zúčastnili žiaci I.OA a II.OA. Na prvom workshope (dňa 27. 09. 2022) si študenti vyskúšali postaviť z Lego súčiastok podľa návodu modely a vytvorili svojich prvých robotov. Naučili sa aj základné programátorské techniky, ako je jednoduchý pohyb robota, sledovanie čiary, rozhodovanie na základe čítaných hodnôt farebného senzora alebo používanie premenných. Na druhom workshope (dňa 04. 10. 2022) sa študenti oboznámili s priebehom celosvetovej robotickej súťaže First Lego League. Podarilo sa im zostaviť a pripevniť všetky modely na súťažné plátno, na ktorom sa realizujú robotické misie. Následne žiaci, ktorí už majú skúsenosti s robotickou súťažou odprezentovali svojim spolužiakom ukážku jednej úlohy, predviedli svojho robota a vysvetlili, akým spôsobom danú úlohu z robotickej súťaže riešili.
Veríme, že týmito workshopmi sa nám podarilo naplniť ciele nášho projektu - popularizovať robotiku, rozvíjať algoritmické myslenie a motivovať žiakov k účasti na robotických súťažiach.

Z uvedeného podujatia boli zhotovované obrazové a zvukové záznamy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Bližšie informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov a Vášho práva namietať nájdete TU alebo nás kontaktujte na tel. č. 055 460 21 38

fotografie z workshopov

...späť...