f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Workshop Post Bellum „Tak toto neprejde“

V rámci vyučovania sme spolu s našimi staršími spolužiakmi zo septimy absolvovali vzdelávací workshop Post Bellum s témou socializmus na území Slovenska. Post Bellum je občianske združenie, ktoré vyhľadáva a dokumentuje pamätníkov významných momentov 20. storočia. Na workshope sme sa oboznámili so socialistickým režimom, dejinami Charty 77 a vyskúšali sme si tvorbu samizdatov - ilegálnych časopisov, v ktorých sa ľudia búrili proti režimu. Organizátori nás vtiahli do 70. - 80. rokov prostredníctvom rolí ľudí žijúcich v období socializmu a na záver sme si zahrali scénku z vypočúvania Štátnou bezpečnosťou (ŠTB).
Všetci sa tešíme na ďalší workshop a spoluprácu s organizáciou Post Bellum.

...späť...