f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


eTwinning projekt Discover Europe

Už takmer 10 rokov na našej škole realizujeme medzinárodné eTwinning projekty. Ani tento rok sme si túto skvelú príležitosť spoznať nových žiakov a učiteľov zo zahraničia v online svete nenechali ujsť. Žiaci V.OA tak v úzkej spolupráci s rovesníkmi z Francúzska, Švédska a Talianska vzájomne spoznávali svoje krajiny, jazyky, kultúru, zvyky, záujmy a mnoho iného. Okrem toho objavovali i iné krajiny patriace do EÚ, absolvovali spolu zábavný kvíz a nakoniec spolu vytvorili spoločenskú hru, ktorú si spolu aj reálne zahrali. Tento projekt bol realizovaný na hodinách informatiky, geografie a angličtiny. Študentom sa takáto forma učenia sa páči, nakoľko si pri takýchto projektoch užijú kopec zábavy. Benefitom hlavného výstupu tohto projektu je aj stolná hra, ktorú si na hodinách angličtiny, alebo občianskej náuky môžu zahrať aj v iných triedach.

stránka projektu

...späť...