Geografická olympiáda

Naši gymnazisti sa už roky zapájajú do súťaže Geografická olympiáda, ktorú každoročne organizuje Iuventa. Aj tento školský rok sme dodržali tradíciu. Naši chlapci súťaži online, ale v ťažkej konkurencii. Svoje poznatky z geografickej teórie aj praxe úspešne potvrdili a v okresnom kole v kategórii E sa všetci stali úspešnými riešiteľmi so skvelým umiestnením a to:
Róbert Rajňák IV.OA – 1. miesto
Lukáš Haňo III.OA – 5. miesto
Patrik Hegedüs III.OA – 11. miesto

Róbert Rajňák samozrejme postúpil do krajského kola, kde medzi 33 súťažiacimi obsadil skvelé 6. miesto s 90 % úspešnosťou v teste.

Ani stredoškoláci nezaháľali. V krajskom kole kategórie Z nás reprezentoval Dávid Gross z I.A a náročný stredoškolský test si vyskúšal aj Lukáš Haňo z III.OA. V konkurencii maturantov z iných škôl je umiestnenie chlapcov v strede štartovacieho poľa výborným odrazovým mostíkom do ďalších rokov. Geografii zdar! Blahoželáme, chalani!!!

...späť...