f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Archeologický workshop na Turnianskom hrade

V stredu 23. júna 2021 sa študenti I.A, III.A a sexty zúčastnili archeologického workshopu Bezpečný bastión na Turnianskom hrade, ktorý zorganizovalo OZ Castrum Thorna z Turne nad Bodvou. Workshop je sprievodnou aktivitou nadväzujúcou na prieskum vojenského bastiónu na stredovekom hrade, ktorý realizuje archeologická spoločnosť Triglav z Košíc. Jej archeológ Peter Šimčík oboznámil našich študentov so základnými metódami archeologického prieskumu. Priamo v teréne si mohli vyskúšať, s akou technikou archeológovia pracujú, akými pracovnými prostriedkami si pomáhajú, čo je to profil a zameranie objektu. Samotní študenti našli niekoľko glazúrovaných aj starších neglazúrovaných črepov stredovekej a novovekej keramiky, kostené výrobky či drobné kovové výrobky. Ďakujem OZ Castrum Thorna za možnosť zúčastniť sa spomenutého workshopu.

...späť...