f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Utorok patril Moldavským potulkám

Prvý októbrový deň sme začali Moldavskými potulkami. Cieľom bolo dozvedieť sa o našom meste čo najviac. Počasie nám prialo, a tak sme si spravili prechádzku, na ktorej sme sa bližšie pozreli na rímskokatolícky kostol, kostol reformovanej cirkvi, Szojkovu bránu, Kaplnku sv. Rócha a veľa ďalších pamiatok. Viac sme si tak priblížili históriu Moldavy a ľudí, ktorí v nej žili. Dozvedeli sme sa o cholere, ktorá tu prepukla, rovnako ako aj o požiari, ktorý obyvateľom Moldavy skomplikoval životy. Prekvapili nás aj informácie o pivničnom systéme pod Hlavnou ulicou, ktorý bol vybudovaný na skladovanie tovaru. Zazneli taktiež mená známych osobností ako Máté Szepsi Laczkó či Márton Szepsi Csombor, ktorí odtiaľ pochádzali, alebo tiež meno bernolákovca Jozefa Fridrichovského, ktorý tu pôsobil. V závere prechádzky zazneli informácie o geografických pomeroch regiónu. Po návrate do školy sme otestovali, čo všetko sme si zapamätali.

... viac fotografií vo fotoalbume

...späť...