Rozlúčka s maturantmi

Opäť prišiel mesiac máj, keď sa lúčime s našimi maturantmi. Dňa 10. 5. 2019 sa študenti IV.A a VIII.OA dali do gala. Slávnostná rozlúčka sa tradične uskutočnila v telocvični školy. S maturantmi sa prišli rozlúčiť pegagógovia, ich rodičia a my študenti. Rozlúčka mala vysokú umeleckú úroveň. Mladší študenti prekvapili spevom, prednesom a maturanti vtipným príhovorom. Najlepšou absolventkou maturitného ročníka sa stala Michaela Hudáková, ale ani ostatní maturanti neostali neocenení. Prekvapením pre všetkých, ale hlavne pre štvoricu maturantov – Štefan Keserű, František Sciranka, Ronald Szciranka, Jozef Majher, boli lístky na hokej od britského veľvyslanca. Získali ich za najvyšší percentil na externej časti maturitnej skúšky, boli lepší ako 95% ostatných maturantov Slovenska. Nakoniec nás samotní maturanti navštívili v triede, popriali nám veľa síl do ďalších rokov, taktiež ako my im do maturity i života.

... viac fotografií z rozlúčky

...späť...