DO - postup do celoslovenského kola

21. marca 2019 vstúpila dejepisná olympiáda do druhého desaťročia svojej existencie. Presnejšie 11. ročník olympiády sa tento rok znova uskutočnil v priestoroch Katedry histórie FF UPJŠ, v budove Platón. A nechýbalo ani množstvo hláv nabitých vedomosťami so zdravým odhodlaním pobiť sa o popredné priečky. To, čo všetkých spájalo, bol predovšetkým spoločný záujem o dejiny. Ani tento ročník olympiády som si nemohol nechať ujsť a musím povedať, že bolo príjemné vidieť toľkých mojich rovesníkoch, ktorých práve fascinácia dejinami podnietila k účasti.

Tak, ako aj v predchádzajúcich rokoch, som si v krajskom kole vybral kategóriu A. To znamená, že som okrem vyplnenia testu zameraného na všeobecné dejiny musel vypracovať a následne obhájiť prácu zameranú na ľubovoľnú tému z regionálnych dejín. Tento rok som si za cieľ svojej práce zvolil preskúmať a priblížiť dejiny mesta Moldava n/B v najstarších dejinných obdobiach, a to od praveku až po stredovek.

Inšpirácií, ktoré podnecovali k výberu tejto témy bolo hneď niekoľko. Azda najväčšou však túžba bližšie spoznať dejiny mesta, ktoré je už niekoľko rokov späté s mojim štúdiom. Obrovskú zvedavosť vo mne tiež vyvolala legendami opradená Moldavská jaskyňa, ktorá v dejinách mesta viackrát zohrala kľúčovú úlohu. Ak však mám zhodnotiť mnou skúmané dejinné obdobie, tak môžem bez problémov konštatovať, že dejiny Moldavy sú integrálnou súčasťou dejín Európy a predstavujú veľmi zaujímavú kapitolu našich dejín.

V ťažkej konkurencii 4 súťažiacich z celého kraja som sa napokon tešil z 2.miesta. Ani za umiestnenie mimo prvej trojky sa však nemusel nikto hanbiť, takmer všetky tohtoročné práce boli totiž veľmi kvalitné. Na záver by som už len dodal, že musím vyzdvihnúť dlhoročnú prácu miestnych regionálnych historikov, vďaka ktorým dejiny Moldavy nezapadli prachom. Ostáva dúfať, že si tento ukážkový prístup starostlivosti o dejiny nájde svojich nasledovníkov. Zároveň verím, že sa ďalší ročník dejepisnej olympiády bude tešiť prinajmenšom rovnakej popularite.

...späť...