f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Slávnostná akadémia GŠM (druhá aktivita v rámci projektu Komenského inštitútu)

Dňa 16.10.2018 (utorok) naša škola oslávila 20. výročie udelenia titulu Gymnázium Štefana Moysesa. V rámci tohto dňa sme si ako škola spolu pripomenuli toto výročie v kultúrnom dome v Moldave nad Bodvou. Naši spolužiaci nám zábavnou a umeleckou formou priblížili život Štefana Moysesa. Umelecký zážitok si vychutnal každý, od najmenších až po tých najstarších. Atmosféra bola úžasná, my prváci, ale aj tí ostatní sme mali možnosť spoznať multikulturalitu našich spolužiakov, ktorí sa nám predstavili spievaním, tancovaním a hereckými výkonmi.

... viac fotografií z akcie

...späť...