Projekt Robo-Wondreres

Žiaci Gymnázia Štefana Moysesa sa spolu so žiakmi z gréckej školy zapojili do eTwinning projektu s názvom Robo Wonderers. Študenti boli rozdelení do 4 zmiešaných skupín/tímov. Prvou misiou každého tímu bolo zoznámenie sa medzi sebou. Nasledovala fáza dva: vymyslieť názov a logo „firmy“. Tak vznikli 4 konkurenčné firmy: Robotechs, Coderoids, Artibots a Mechanix. Tie pracovali na vytvorení nových robotov. Samozrejme, najprv ich bolo treba skonštruovať pomocou technických stavebníc Lego EV3 Lego Mindstorms a Gigo S4A Programming Bricks a potom naprogramovať jeho funkcie v aplikácii pripadajúcej danej stavebnici. Prvý robot mal hudobnú funkciu. Boli to stroje, ktoré dokázali zahrať jednoduchú melódiu na základe farby, ktorú farebný snímač nasnímal. Postupom času sa však misie stávali o niečo náročnejšími. Vymyslieť nový domáci spotrebič, ktorý by zjednodušil ľudský život, postaviť súčiastku skutočného stroja v robotickej stavebnici apod.

Aktivita každého jedného študenta v tíme bola sledovaná koordinátormi projektu – našimi učiteľmi informatiky, ktorí mali na starosti aj vedenie projektu. Pokiaľ žiak bol veľmi aktívnym, stal sa zamestnancom mesiaca. Ale keď mal žiak nízku aktivitu, bol zapísaný medzi zamestnancov pod dohľadom. Títo žiaci boli len upozornení, aby sa viac zapojili do výpomoci na danej misii, aby ich firma neprišla o robocoiny – novú virtuálnu menu nášho projektu. Práve v tejto mene dostávali tímy svoju výplatu, ktorú daná firma dostala za úspešne splnenú misiu. Počet robocoinov daných firiem bol zaznamenaný na webovej stránke projektu a tímy súťažili o najúspešnejšiu firmu.

Projekt Robo Wonderers vyhral v súťaži o najlepší eTwinning projekt v SR prvé miesto vo vekovej kategórii 13-19 rokov. Študenti si cenu prevezmú v Bratislave dňa 26. 06. 2018 v zábavno-vedeckom centre Aurelius.

... stránka projektu

...späť...