Výročná konferencia eTwinning 2017
(St Julian’s, Malta)

Na výročnú konferenciu eTwinningu, ktorá sa konala na Malte v termíne od 26. do 28. októbra 2017, vycestovala aj delegácia zo Slovenska. Mala som tú česť, že som bola jej súčasťou a mohla som si tak vychutnať úžasnú atmosféru, ktorú vytvorilo vyše šesťsto účastníkov zo všetkých krajín Európy. Po slávnostnom otvorení a úvodnej prednáške na tému The Meaning, Philosophy and Practise of Inclusion in a Digital Age vedenej Markom Pentfoldom z Babingtonskej akadémie v Leicestri nasledovala prvá kooperatívna aktivita (tvorba videa na tému Inklúzia). Večer po ubytovaní bolo slávnostné odovzdávanie cien pre víťazov európskej súťaže o najlepšie eTwinning projekty v rôznych kategóriách.

Nasledujúci deň, ktorý sme odštartovali raňajkami pri východe slnka nad morským obzorom, sme si vyberali z bohatej ponuky workshopov. Môj výber Online pedagogical methods for succesful eTwinning projects (Edite Sarva), Coding with eTwinning (Malgorzata Knap) a eTwinning in Practise (Winners and runners up) ma nesklamal, všetky prednášky spojené s aktivitami či diskusiami boli veľmi inšpirujúce.

Vďaka kooperatívnym aktivitám, ktoré boli súčasťou každého pracovného stretnutia, sme nadviazali aj nové kontakty so zahraničnými učiteľmi. Večer sme prijali pozvanie na slávnostnú večeru, ktorá pokračovala tanečnou zábavou. Posledný deň konferencie sa konala zaujímavá prednáška so skupinovou aktivitou, bola na tému MORE: Mobile resources on Education, viedol ju Marco Nerves. Okrem množstva zdrojov nám Marco poskytol aj pekný pohľad na význam učenia iným spôsobom a nutnosť smerovať mládež smerom k IT.

Konferenciu hodnotím ako úspešnú, bola pre mňa prínosom a hlavne inšpiráciou do mojej ďalšej práce učiteľky na strednej škole, ktorá sa aktívne zapája a každoročne realizuje niekoľko eTwinning projektov.

...späť...