Valentínska kvapka krvi a prvá pomoc

Aj naša škola sa zapojila do celoslovenskej kampane Valentínska kvapka krvi a dňa 1. marca 2017 zorganizovala mobilný odber krvi pre študentov, pedagógov a rodičov v budove gymnázia. Na odber sa dostavilo 21 darcov, niektorí však museli byť zo zdravotných dôvodov vyradení. Pracovníci Slovenského Červeného kríža okrem toho pripravili pre našich študentov ukážky prvej pomoci, kde si mali možnosť vyskúšať rôzne techniky na záchranu života ohrozenej osoby. Tréning sa stretol s pozitívnym ohlasom študentov i pedagógov a veríme, že aj v budúcnosti bude pokračovať milá spolupráca so zdravotníkmi z okolia Košíc.

... fotografie z akcie

...späť...