Letné olympijské hry

Na našom gymnáziu sa 2. jún 2017 niesol v znamení letných olympijských hier, ktoré zorganizovali študenti II.A triedy. Začali sa, tak ako sa patrí, vztýčením olympijskej vlajky a zapálením ohňa. Nasledoval príhovor pani riaditeľky a primátora mesta Moldava nad Bodvou. Ctenými hosťami boli žiaci z partnerskej školy v Mokranciach a paralympijský športovec v lukostreľbe Imrich Lyócsa. Žiaci našej školy boli rozdelení do dvoch skupín. Do prvej sme zaradili prímu, sekundu a terciu. Druhú tvorili starší žiaci kvinty, sexty, septimy, I.A a II.A. Na školskom dvore prebiehali súťažné disciplíny v behoch, v skoku do diaľky a v hode kriketovou loptičkou. Súťažiace tímy súťažili aj kolektívnych hrách – mladší žiaci vo futbale a vybíjanej a starší chlapci si v telocvični zahrali florbal. Výsledky jednotlivcov sa počas celého dňa zapisovali do tabuľky na nádvorí a najúspešnejší športovci boli na konci hier ocenení diplomom a medailami. Týmto každému zúčastnenému ďakujeme za príjemný deň a prajeme množstvo chuti a síl prekonávať vlastné limity.

... fotografie z akcie

...späť...