Deň otvorených dverí

Dňa 13.12.2016 sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí. Počas tohto dňa k nám zavítali žiaci z rôznych základných škôl, ktorí sa zaujímajú o štúdium na našej škole. Privítali sme ich dolu vo vestibule a tradične sme ich previedli po celej našej škole. Ukázali sme im naše triedy a učebne, kde sa vo všedné dni bežne vyučuje. Avšak, v tento špeciálny deň boli učebne a triedy pripravené pre uchádzačov o štúdium na našej škole zaujímavým spôsobom. Mohli si vyskúšať rôzne interaktívne cvičenia a fyzikálne, či chemické pokusy.

Taktiež sa v tento týždeň od 13.-18.12.2016 uskutočnila vianočná burza pre širokú verejnosť. Do vianočnej burzy prispeli vlastnoručne vyrobenými produktmi nielen žiaci, ale aj učitelia našej školy. S nadšením môžeme povedať, že dopyt po produktoch bol naozaj veľký a veríme, že rovnako to bude aj o rok.

... fotografie z akcie

...späť...