Exkuriza do NÚ SAV

Dňa 12. 11. 2015 sme my - žiaci VI.OA navštívili Neurobiologický ústav Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Na úvod nás privítala pracovníčka tohto ústavu a stručne nám vysvetlila, čím sa tam zaoberajú. Ich práca spočíva v študovaní poškodenia a znovu zregenerovania centrálnej nervovej sústavy. Následne sme sa rozdelili do 3 skupín. Každá skupina mala možnosť prejsť cez 3 sprístupnené stanoviská. Prvé stanovisko bolo laboratórium ultraštruktúry, v ktorom nám ukazovali, ako sa vyrábajú preparáty a ako sa pozorujú mikroskopmi. Každý z nás, si mohol vyskúšať stroj, ktorý rezal miechu na tenké plátky a pripraviť z nej preparát. Po dokončení preparátov sme sa presunuli na druhé stanovisko. Téma, ktorou nás tam privítali, sa niesla v znamení praktizovania uspávacích látok na laboratórnych potkanoch. Oboznámili nás s ich chovom a humánnym usmrtením: Box, do ktorého bola myš položená, bolo nutné zavrieť a poriadne utesniť. Až po tom bolo možné použiť plynnú anestézu. Myš bola po minúte zbavená vedomia. Usmrtenia sme (našťastie) neboli svedkami. Na treťom, a teda poslednom stanovisku, sme získali informácie o farbení a vizualizácii nervových buniek v špeciálnom mikroskope. Týmto sa naša exkurzia končila a my sme boli radi, že práve naša trieda mala možnosť vidieť a dozvedieť sa niečo nové v tejto zaujímavej sfére.

...späť...

... fotografie z akcie