Exkurzia Mestský úrad

Dňa 11.9.2015 sa v rámci projektu Spoznajme povolania žiaci V.OA (kvinty) zúčastnili návštevy Mestského úradu v Moldave nad Bodvou, kde sa mali stretnúť s pánom primátorom JUDr. Ing. S. Borovským. Bohužiaľ pán primátor mal dôležitú schôdzu a musel odísť. Zaskočila ho prednostka úradu PaedDr. K. Vranaiová, ktorá nás previedla po celom zariadení, zoznámila nás s jeho zamestnancami a porozprávala nám aj o plánoch mesta do budúcna. Spoznali sme aj budovu, v ktorej sa vybavujú všetky záležitosti týkajúce sa občanov. Zaujímala nás hlavne diskusia s RNDr. R. Horváthovou, v ktorej sme rozobrali všetky problémy mesta.

...späť...

... fotografie z akcie