Projekt eTwinning

V mesiaci september sa študenti nižších ročníkov osemročného gymnázia zapojili do medzinárodného projektu pod názvom Idioms and proverbs in Europe. Na hodinách anglického jazyka prekladali anglické príslovia a porekadlá do slovenského jazyka a následne ich doslovne preložili do angličtiny, aby aj ostatní účastníci projektu (z Francúzska, Talianska, Chorvátska, Poľska, Česka, Turecka, Grécka) rozumeli ich slovenským ekvivalentom. Na hodinách výtvarnej výchovy sa potom pokúsili skĺbiť anglické príslovia a porekadlá s ich slovenskými tvarmi. Ako sa im to podarilo, môžete vidieť vo viruálnej galérii nižšie. O prípavu nástenky s originálmi kresieb a malieb s popismi vo všetkých jazykoch zúčastnených krajín sa postarali žiaci na hodinách informatiky.

Powered by emaze

Študenti z ostatných krajín vytvorili rôzne práce:
video: "It's raining cats and dogs" (Poľsko)
video: "You can't have your cake and eat it too" (Poľsko)
video : "It's peace of cake" (Poľsko)
nástenka Padlet: Swedish translation of English proverbs(Švédsko)
prezentácia Prezi: Idioms and poverbs in Europe (Poľsko)

...späť...

... fotografie z tvorby našich "obrazov"