Vernisáž "Art without borders"

Dňa 17. 9. 2015 sa v inkubátorovom dome nášho mesta Moldava na Bodvou uskutočnilo otvorenie obrazovej výstavy. Jej otvorenie zinscenovala pani profesorka Fehérová. Program rámcovali motívy bubliniek, ktoré „zabezpečili“ žiaci zapojení do projektu Art without borders – Umenie bez hraníc. Samotné diela sú výsledkom tvorivej práce 12 žiakov našej školy, ako aj žiakov partnerských škôl z Česka, Poľska a Maďarska. Štyria mladí umelci – každý inej národnosti – vytvorili jeden tím, ktorý tému Moldava a okolie realizoval určenou výtvarnou technikou. Výsledok je úžasný: obrazy sú prepracované do úplných detailov, dokonale ich vystihuje výraz potešenie pre oči.

Umeniu sa naozaj nekládli medze a výstava vám zaručí hlboký emotívny a estetický zážitok, a to vďaka dielam, ktoré vytvorili amatéri. Tí majú predsa tiež právo prasknúť tú svoju bublinu a byť k umeniu čoraz bližšie a hlavne bez hraníc. A rovnakú možnosť máte aj vy. Príďte sa presvedčiť. Tešíme sa na vás!

...späť...

... fotografie z akcie