60. výročie založenia školy

Deň 29. október 2014 bol pre väčšinu ľudí iba bežnou stredou. No pre naše Gymnázium Štefana Moysesa znamenal veľmi veľa – oslavu 60. výročia našej školy. Naše Gymnázium už 60 rokov učí, vzdeláva a vychováva. Pri tejto príležitosti sa konal deň otvorených dverí, ktorého sa zúčastnili bývalí pedagógovia našej školy a taktiež bývalí žiaci. My študenti sme im ukázali priestory našej školy, vďaka čomu si na staré časy mnohí pospomínali. Mnohí z nich sa našli aj na tablách zavesených na stenách každej chodby a porozprávali si staré historky, ktoré ich s našou školou spájajú. Samozrejme sa im priestory školy veľmi páčili a ani nemohli uveriť, aké zmeny naša škola počas tých rokov podstúpila. Návštevníci si mohli zakúpiť aj pamiatkové predmety s logom našej školy – magnetky, tričká, perá, tašky a samozrejme nesmeli chýbať ani bulletiny Gymnázia. Sme radi, že do priestorov našej školy nahliadlo toľko bývalých pedagógov a žiakov a že si spoločne s nami pripomenuli deň pre nás taký výnimočný.
(Patrícia Šimonová, III.A)

V stredu 29. októbra 2014 sa oslavovalo 60. výročie založenia našej školy. Na túto významnú udalosť prišlo veľa ľudí. Medzi nimi boli aj bývalí učitelia, žiaci a iné významné osobnosti. Prvý bodom programu bolo vystúpenie žiakov gymnázia, potom nasledovala talk-show s bývalými žiakmi. Podelili sa s nami o ich spomienky na čas strávený na našej škole. Po talk-show si obecenstvo mohlo kúpiť výtvarné diela našich žiakov, ktoré sa predávali vo vedľajšej miestnosti. Väčšina hostí sa potom presunula do budovy gymnázia, kde sa mohli občerstviť rôznymi dobrotami a zaspomínať si na staré časy s ich priateľmi a učiteľským zborom.
(Richard Pastirčák, IV.OA)

29. októbra oslavovalo Gymnázium Štefana Moysesa 60. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa stretlo mnoho bývalých absolventov a pedagógov, ako aj súčasných študentov a profesorov. Na hostí, ktorí si prišli zaspomínať na svoje študentské časy na gymnáziu, čakal zaujímavý program v podobe hudobých vystúpení a talk show, v ktorej hosťovali bývalí absolventi. Úsmevné príhody a spomienky hostí pobavili všetkých divákov. Bývalým aj súčasným pedagógom boli udelené pamätné ďakovné listy za ich svedomitú prácu. Hostia mohli prispieť zakúpením si obrazov prezentovaných na výstave zorganizovanej pri príležitovsti jubilea. Obrazy namaľovali študenti gymnázia. Bývalí študenti sa mohli stretnúť s profesormi, prejsť sa po dobre známych chodbách školy, nazrieť do tried a zaspomínať si na krásne študentské časy.
(Henrieta Kuzderová, bývala absolventka)

...späť...

... ďalšie fotografie sú vo fotoalbume