Záložka do knihy spája slovenské školy

"Kniha je nemý sluha."
 
Október je každoročne venovaný knihám, čítaniu a samozrejme knižniciam. Do projektu - Záložka do knihy spája slovenské školy - sme sa zapojili po druhýkrát. Jeho cieľom bolo oživiť záujem detí o knihy a podporiť u nich pravidelné čítanie. Podstatou projektu bola výroba záložiek do knihy a ich výmena s inou partnerskou školou. Nám bolo pridelené Gymnázium Malacky.

Práce pre partnerskú školu žiaci vytvárali na hodinách umenie a kultúra a slovenského jazyka a literatúry pod vedením Mgr. F. Fehérovej a PaedDr. S. Ballaschovej. Do projektu sa zapojili žiaci z tried VI.OA (sexta), II.A, III.A a IV.A. Spolu sme vyrobili cca 50 záložiek. Partnerskej škole sme zaslali 33 najzaujímavejších záložiek. Tento rok sme sa zamerali na tvorivosť, vtipnosť a kreativitu študentov.
Uvítame možnosť pracovať na ďalších spoločných projektoch.

... fotografie našich záložiek

...späť...