Prednáška o nástrahách IKT

Naša škola získala tohto školského roku grant Nadácie Orange, v programe Školy pre budúcnosť. Vďaka tomuto projektu sa vedľa školskej knižnice na druhom poschodí zriaďuje oddychová miestnosť - čitáreň, vymaľovaná našimi študentmi s vlastnými návrhmi, s novým zariadením (sedacie vaky, keramická tabuľa). V rámci projektu sa študenti zúčastňovali rôznych aktivít. Jednou z nich bola aj realizácia prednášky o nástrahách informačno-komunikačných technológií, ktorá sa konala v stredu 14. mája. Študenti kvarty si na hodinách informatiky pripravili prednášku, v skupinkách spracovali danú oblasť problematiky a následne ju predniesli pred žiakmi nižších ročníkov. Po prednáške sa všetci účastníci prostredníctvom tabletov a počítačov zapojili do prieskumu = vypĺňali dotazníky a minikvízy o nástrahách IKT, ktoré im pripravili študenti IV.OA, ktoré sú umiestnené na www stránkach projektu.

...späť...

... ďalšie fotografie sú vo fotoalbume: prednáška, čitáreň