Spolupráca s IT firmou NESS

Tento školský rok začala naša škola spoluprácu s celosvetovo pôsobiacou IT firmou NESS, s pobočkou v Košiciach. V rámci tejto spolupráce sa pre študentov so záujmom o počítače, internet a programovanie konajú stretnutia, kde sa pod vedením programátora zo spomínanej firmy zaúčajú do základov programovania a tvorby moderného webu.
V stredu 02. apríla sme boli pozvaní do priestorov firmy NESS v Košiciach. Záujemci o IKT (študenti sexty a septimy) sa teda zúčastnili exkurzie do IT firmy. Chlapci tak mali možnosť "naživo" vidieť programovanie v praxi, stretli sa a pozhovárali s programátormi, ktorí im predviedli, ukázali a vysvetlili, aké riešia úlohy, čo konkrétne programujú, na akých rozsiahlych zahraničných projektoch pracujú. Po prehliadke priestorov a stretnutiach s jednotlivými pracovnými skupinami sa konalo ďalšie zo sérií školení, ktoré zvyknú študenti obvykle absolvovať v priestoroch našej školy (vďaka ústretovosti školiteľa z firmy NESS). Veríme, že študentom ich nadšenie vydrží čo najdlhšie, a že sa jedného dňa stanú profesionálmi v oblasti informačných technológií, veď na dnešnom pracovnom trhu je práve o takýchto ľudí maximálny záujem.

...späť...