Deň slovenskej kultúry

Dňa 17. 10. 2013 sme sa my, hrdí žiaci Gymnázia Štefana Moysesa, zúčastnili udalosti organizovanej mestom, Dňa slovenskej kultúry. Naše improvizované umelecké zoskupenie tvorili Martina Janičková, Miriam Palková, Ruth Borovská, Patrik Jakči, Natália Gašparová a Nikoleta Mateszová, pod vedením pani profesorky Fehérovej a pána profesora Müllera. Celé vystúpenie sme sa snažili poňať netradične a inšpirovali sme sa známym slovenským muzikálom Štúrovci – koncert zrušený. Na prípravu sme mali málo času, ale o to viac sme sa snažili. Pracovali sme v príjemnom kolektíve, prostredníctvom kompromisov. Bolo príjemné stretnúť sa s romantickými dielami našich štúrovcov nielen na hodinách slovenčiny, ale aj takouto alternatívnou formou. Nesú veľký odkaz a sú nadčasové. Myslím, že sme dokázali iným aj sebe, že aj slovenská literatúra 19. storočia môže mať moderný nádych.

... fotografie z vystúpenia našich študentov

...späť...