f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Lyžiarsky výcvik, Tatranská Lomnica

2.2.2014 Nedeľa
Študenti III.OA a vyšších ročníkov GŠM sa autobusom vydali na cestu za lyžiarskym výcvikom do Tatranskej Lomnice. Počas cesty spoznávali krásy Slovenska ako napríklad Spišský hrad a kochali sa pohľadom na malebné vrchy Vysokých Tatier.
Po príchode do hotela Morava a následnom ubytovaní v dvoj prípadne trojlôžkových izbách a obedňajšej prestávke sa stretli študenti s inštruktormi výcviku a dohodli ďalší program, ktorý pozostával z návštevy Hrebienka. Na Hrebienku sa v tom čase konala medzinárodná výstava ľadových sôch Tatry Icemaster a súčasťou výstavy bola aj návšteva Tatranského ľadového dómu. Do Starého Smokovca a späť sme sa presunuli autobusom a na Hrebienok a späť pozemnou lanovkou.
Po návrate z výletu a následnej večeri sa konal denný rozkaz č.1, kde boli študenti oboznámení s režimom dňa a konkrétnym programom na ďalší deň. Každý deň bol určený vedúci dňa a služba dňa, ktorých povinnosťou bolo dbať na dodržanie povinností.

3.2.2014 Pondelok
Podľa režimu dňa bol budíček o 7.00 a ranná rozcvička o 7.05, ktorej sa študenti, až na niektoré výnimky zúčastňovali viac menej pravidelne. Po rozcvičke a následnom osobnom voľne nasledovali raňajky, ktoré boli bohaté, keďže boli formou bufetových stolov. Po raňajkách mali študenti čas na prípravu na dopoludňajší výcvik, ktorý trval od 8.30 do 12.00. Lyže boli uskladnené v lyžiarni a študenti si ich svojpomocne odniesli na svah, ktorý bol od hotela vzdialený cca 200m. Dopoludňajší výcvik bol pod vedením inštruktorov zameraný na zdokonalenie techniky pre pokročilých lyžiarov a pre začiatočníkov na základy lyžovania.
Po dopoludňajšom výcviku mali študenti obed, obedňajšiu prestávku a osobné voľno do 13.30 a potom popoludňajší výcvik do 16.00. V dôsledku zjednodušenia presunu z a do hotela sa inštruktori dohodli, že počas obedňajšej prestávky na výmenu postrážia študentom lyže. V dôsledku priaznivého počasia sme sa snažili využiť každú chvíľu na výcvik. Pre pokročilých lyžiarov bola otvorená aj zjazdovka zo Skalnatého plesa, ktorú však najprv skontrolovali inštruktori. Na konci popoludňajšieho výcviku sa už niektorí začiatočníci pod vedením inštruktorov zúčastnili jazdy sedačkovou lanovkou a zlyžovali svah a ostatní sa zdokonaľovali v základoch lyžovania. Po popoludňajšom výcviku mali študenti osobné voľno do 17.30, keď bola večera a o 19.00 denný rozkaz č.2. Po dennom rozkaze bolo „divadielko na zábradlí“, kde študenti v spolupráci s inštruktormi a doktorom spievali typicky lyžiarske pesničky. O 22.00 bola pravidelne večierka.

4.2.2014 Utorok
Aj tento deň prebiehal podľa denného režimu, ako budíček, rozcvička, raňajky, dopoludňajší výcvik, obed, popoludňajší výcvik, osobné voľno, večera, denný rozkaz č.3 a program tried. V tento deň program urobili starší žiaci, aby ukázali mladším ako má vyzerať program. Na rozdiel od pôvodného plánu, keď sme mali v popoludňajších hodinách navštíviť Aquacity v Poprade alebo obchodné centrum Max sme denný program upravili v dôsledku priaznivých poveternostných podmienok. Študenti mali možnosť lyžovať a taktiež využiť zónu oddychu priamo na svahu, čo aj každý z nich urobil podľa svojich možností a schopností.

5.2.2014 Streda
Ďalší deň, ktorý prebiehal podľa denného režimu, ako budíček, rozcvička, raňajky, dopoludňajší výcvik, obed, popoludňajší výcvik, osobné voľno, večera, denný rozkaz č.4 a program tried. V tento deň program urobili mladší žiaci. Ani tento deň sme v popoludňajších hodinách nenavštívili Aquacity v Poprade alebo obchodné centrum Max a denný program sme upravili v dôsledku priaznivých poveternostných podmienok. Študenti v rámci oddychu navštívili lanovkou Skalnaté pleso, prípadne využili zónu oddychu na svahu. Vo večerných hodinách nás navštívil zaslúžilý člen horskej služby a záchranár „ujo Edo“ Edo Černický, ktorý študentom pútavým spôsobom rozprával o práci záchranára, ale aj o živote v našich veľhorách.

6.2.2014 Štvrtok
V predposledný deň lyžiarskeho výcviku mali študenti len dopoludňajší výcvik, počas ktorého sa konali preteky pre začiatočníkov a pokročilých lyžiarov z III.OA a po obedňajšej prestávke sa účastníci výcviku rozdelili do troch skupín. Dve skupiny sa pod vedením inštruktorov presunuli do Popradu a to do Aquacity alebo do obchodného centra Max a tretia skupina ostala opäť pod vedením inštruktorov v Tatranskej Lomnici a lyžovala. Večerný program pozostával z dvoch častí, prvou bolo vyhodnotenie výcviku a to z hľadiska úspechov v lyžovaní, starostlivosti o poriadok na izbách a voľnej tvorbe a denného rozkazu č.5. V druhej časti sa inštruktori pod vedením pána doktora snažili zabaviť študentov. Keďže to bol posledný večer, večierka bola presunutá na polnoc.

7.2.2014 Piatok
Posledný deň lyžiarskeho výcviku mal byť zameraný na lyžovanie, ale poveternostné podmienky t.j. silný nárazový vietor nám nedovolil realizovať tento plán. Náhradný program bol pre študentov zabezpečený v Apresski bare priamo na svahu, kde si študenti spolu s inštruktormi zatancovali a zabavili celý bar. Bola to zábavná bodka za celým lyžiarskym výcvikom. V čase okolo pol šiestej sme všetci šťastne dorazili do Moldavy nad Bodvou.

... fotografie sú vo fotoalbume

...späť...