Informatická súťaž iBOBOR 2013

Tento školský rok sa naša škola po druhýkrát zapojila do medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Súťažili všetci žiaci nižších ročníkov osemročného gymnázia a študenti z vyšších ročníkov, ktorí mali záujem. Ich úlohou bolo pri počítači využiť svoje znalosti nielen o počítačoch, ale hlavne mohli ukázať, ako im to "páli". Súťažili v štyroch kategóriách: Senior - študenti z III.A, VII.OA (v pondelok 18.11.2013), Junior - študenti VI.OA (v utorok 12.11.2013), Kadet - žiaci tercie a kvarty (v stredu 13.11.2013), a Benjamín - žiaci sekundy (vo štvrtok 14.11.2013). Počas 40 minút riešili 15 úloh a podľa počtu získaných bodov sme zostavili rebríček najúspešnejších na našej škole:

Seniori:
1. miesto: Adam Šmelko (septima) 97. percentil
2. miesto: Adrián Szegedi(septima) 94. percentil
3. miesto: Gabriel Harajda (III.A) 93. percentil
4. miesto: Norbert Doboš (septima) 91. percentil

Juniori:
1. miesto: Samuel Migas (sexta) 96. percentil

Kadeti:
1. miesto: Ronald Balog (kvarta) 99. percentil
2. miesto: Boris Belák (tercia) 94. percentil
3. miesto: František Sciranka (tercia) 92. percentil
4. miesto: Denis Németh (tercia) 90. percentil

Benjamíni:
1. miesto: Norbert Pelegrin (sekunda) 86. percentil
1. miesto: Štefan Turčík (sekunda) 86. percentil

...späť...

... fotografie z odovzdávania diplomov