f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Informatická súťaž iBOBOR 2013

Tento školský rok sa naša škola po druhýkrát zapojila do medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Súťažili všetci žiaci nižších ročníkov osemročného gymnázia a študenti z vyšších ročníkov, ktorí mali záujem. Ich úlohou bolo pri počítači využiť svoje znalosti nielen o počítačoch, ale hlavne mohli ukázať, ako im to "páli". Súťažili v štyroch kategóriách: Senior - študenti z III.A, VII.OA (v pondelok 18.11.2013), Junior - študenti VI.OA (v utorok 12.11.2013), Kadet - žiaci tercie a kvarty (v stredu 13.11.2013), a Benjamín - žiaci sekundy (vo štvrtok 14.11.2013). Počas 40 minút riešili 15 úloh a podľa počtu získaných bodov sme zostavili rebríček najúspešnejších na našej škole:

Seniori:
1. miesto: Adam Šmelko (septima) 97. percentil
2. miesto: Adrián Szegedi(septima) 94. percentil
3. miesto: Gabriel Harajda (III.A) 93. percentil
4. miesto: Norbert Doboš (septima) 91. percentil

Juniori:
1. miesto: Samuel Migas (sexta) 96. percentil

Kadeti:
1. miesto: Ronald Balog (kvarta) 99. percentil
2. miesto: Boris Belák (tercia) 94. percentil
3. miesto: František Sciranka (tercia) 92. percentil
4. miesto: Denis Németh (tercia) 90. percentil

Benjamíni:
1. miesto: Norbert Pelegrin (sekunda) 86. percentil
1. miesto: Štefan Turčík (sekunda) 86. percentil

...späť...

... fotografie z odovzdávania diplomov