f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Deň otvorených dverí

Každý rok sa pravidelne o takomto čase otvára brána našej školy pre nové tváre. Myslela som tým VÁS, deviatakov a piatakov, žiakov základných škôl. Absolventi, ktorí sa ešte nerozhodli, kam ich cesta bude ďalej smerovať, by si ako svoj ďalší kariérny postup mohli zvoliť gymnázium, ktoré im poskytne čas, ďalšie 4 roky na rozhodnutie. Počas týchto troch dní mali záujemcovia možnosť vidieť našu školu očami študentov, ktorí ich oboznámili s celkovým chodom školy, dali im rôzne tipy a ukázali triky, ktoré by im žiadny profesor určite neprezradil. Tie však z dôvodu ochrany našich kolegov musia ostať nezverejnené.

Žiaci našej školy záujemcom poukazovali všetky časti našej budovy. Prehliadka sa začala v jazykovom laboratóriu a ďalej to už záviselo od študenta, ktorý ich sprevádzal. Vo všetkých špeciálnych učebniach s interaktívnom tabuľou (geografia, biológia, fyzika, jazykové laboratórium, ružová učebňa) boli pripravené zábavné cvičenia vzťahujúce sa na odbornosť triedy. Záujemcom bolo tiež umožnené pozrieť si priebeh vyučovacieho procesu v hociktorej triede, ktorú si vybrali. Boli by sme veľmi rady, ak by sme sa aspoň s niekým z vás budúci rok mohli stretnúť na našej chodbe. Tešte sa. Budeme spolu brázdiť búrlivé brehy neutíchajúceho mora vedomostí.

...späť...