Atletická olympiáda

Športový deň vždy super je,
každý si svoju energiu vybije.
Na výber je veľa disciplín,
pri behu musíme ísť na plný plyn.
Dozor nám robia naši milí učitelia,
pretože oni o tom veľa vedia.
Keď sa nejakej disciplíny zúčastníme,
učiť sa nemusíme.
A to je asi všetko o tomto dni,
všetci sme si ho užili.

A víťazom sa stáva:

Beh na 60 m
dievčatá chlapci
1. Monika Vargová1. Richard Pastirčák
2. Diana Franková2. Denis Németh
3. František Sciranka

 

Beh na 100 m
dievčatá chlapci
1. Miriam Palková 1. Dávid Pásztor
2. Sofia Vozárová2. Adam Kovács
3. Natália Gašparová 3. Gerhard Ballasch

 

Beh na 300 m
dievčatá chlapci mladší chlapci starší
1. Zita Baníková 1. Boris Belák1. Dávid Pásztor
2. Miriam Palková2. Richard Pastirčák2. Adam Kováč
3. Monika Kababiková,
Erika Župčanová
3. Sebastián Jenis3. Zoltán Kulcsár

 

Skok do diaľky
dievčatá mladšie dievčatá staršie chlapci mladší chlapci starší
1. Michaela Hudáková 1. Zita Baníková1. Sebastián Jenis1. Miroslav Ujczo
2. Diana Franková2. Ráchel Borovská 2. Ronald Szciranka2.Adam Kovács
3. Vanessa Kováčová 3. Alexandra Humarová3. Matúš Rácz3. Kristián Bolló

 

Hod kriketkouHod granátom
dievčatá mladšie dievčatá staršie chlapci mladší chlapci starší
1. Sandra Simková1. Zita Baníková1. Marco Hužvár1. Miroslav Ujczo
2. Bianka Šimková2. Viktória Fábryová2. Matúš Rácz2. Norbert Lőrinc
3. Silvia Smetanová3. Dominik Džupin3. Erik Hutkay

 

Vrh guľou
dievčatá chlapci
1. Zita Baníková 1. Miroslav Ujczo
2. Monika Kababiková2. Kristián Fiľka
3. Dominika Oravec3. Erik Hutkay

 

Skok do výšky
dievčatá mladšie dievčatá staršie chlapci
1. Diana Franková 1. Erika Župčanová1. Kristián Fiľka
2. Michaela Hudáková2. Judita Džurinová2. Adam Cingeľ
3. Galina Juhárová3. Erik Hutkay

 

Štafeta 4x60 m
mladší chlapci starší
1. III. OA chlapci 1. IV. A
2. III. OA dievčatá2. III. A
3. II. OA3. IV. OA

 

Beh na 2500 m
1. Zoltán Jusko
2. Dávid Pásztor
3. Dávid Csík

 

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume

...späť...