Olympiáda ľudských práv 2013

V dňoch 20. – 22. marca som sa zúčastnila Celoslovenského kola Olympiády ľudských práv v Liptovskom Jáne za účasti 64 žiakov z ôsmich krajov. Všetci súťažiaci, ktorí postúpili z krajských kôl boli elektronicky zaradení do štyroch skupín. Prvý deň olympiády sa niesol v duchu riešenia modelových situácií z oblasti porušovania ľudských práv. V poobedňajších hodinách, za účasti sociologičky PhDr. Silvia Porubänovej z Národného inštitút rodovej rovnosti, sme si mohli vypočuť skutočne zaujímavú prednášku. Druhý deň súťažiaci prezentovali pred porotou svoje eseje. V závere tohto dňa bola slávnostná recepcia za účastí hostí, zástupcov ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstva školstva, predstaviteľov kancelárií OSN, Európskeho parlamentu, zástupcov VŠ, dekanov a profesorov univerzít SR. Tretí deň prebiehalo veľké finále - prezentácia najlepších 12 súťažiacich pred hlavnou porotou, ktorého som sa zúčastnila aj ja sama. Získala som pekné 11. miesto. V závere dňa bolo slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien.

Môžem povedať, že olympiáda mi dala naozaj veľa skúseností, umožnila mi spoznať mnoho skvelých a skutočne veľmi vzdelaných ľudí. Škoda len, že to bolo poslednýkrát, čo som sa jej mohla zúčastniť ako súťažiaca. Odporúčam každému vyskúšať si ju, lebo naozaj tým nič nestratíte, ba naopak môžete len veľa získať. A možno sa o pár rokov stretnem s vami - ako súťažiacimi už v úlohe hosťa.

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume

...späť...