Hviezdoslavov Kubín 2013

Teší nás, že sa nám opäť podarilo zorganizovať školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, symbolicky v marci, v mesiaci venovanému knihám a knižnej kultúre vôbec. Vzťah detí či mladých ľudí k umeleckému prednesu sa zdá byť z roka na rok komplikovanejší. Pozorujeme, že záujem o prednes, o istú formu prezentovania sa v umeleckej oblasti vytráca. Prispieva k tomu aj dnešná doba, nezáujem o knihy a umenie vôbec. Sme radi, že najmä najmladší žiaci príjemne prekvapili výberom textov, výrazným prejavom, odvahou vystúpiť.

Srdečne blahoželáme žiakom, ktorí našu školu úspešne reprezentovali vo svojich kategóriách v okresnom kole v Košiciach. Richard Pastirčák, žiak II.OA triedy, svojím prednesom poézie porotu veľmi zaujal a získal 3. miesto (pričom 1. miesto nebolo udelené), Martina Janičková, žiačka III.OA triedy, potvrdila už svoju profesionalitu v oblasti recitácie umeleckých textov a aj napriek chorobe zabojovala a získala 2. miesto.

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume

...späť...