Finančná gramotnosť

Každý z nás dennodenne drží v ruke papierové peniaze alebo aj kovové mince. V našom veku je typické, že dostávame od našich rodičov vreckové, ktoré sa snažíme využívať efektívne. Keď dospejeme a prestaneme byť finančne závislí od našich rodičov, začíname sa na peniaze pozerať úplne z iného uhla.
Aj prednáška, ktorú viedol náš bývalý študent G. Gedeon sa týkala financií. Prezentácia nemala charakter iba prednášky o tom, ako narábať s peniazmi každý deň, ale hlavne ako ich správne investovať, aby sme pri výhodnom úroku po niekoľkých rokoch mali na účte viac, ako sme tam vložili a zároveň ako ušetriť na pôžičkách. G. Gedeon je zamestnancom banky, ktorá zamestnáva aj bežných brigádnikov, preto mala prednáška zároveň aj náborový charakter, aby sme mohli popri našom nič nerobení zarobiť zopár eur.
Prednáška mala veľmi zaujímavý a vtipný charakter a ukončila sa pútavým videom, ktoré poukazovalo na život vo firme, v ktorej je zamestnaný náš bývalý študent. Ich život je o ťažkej práci, dovolenkách, oslavách, ale hlavne o rodinnej atmosfére vo firme. Je zaujímavé sledovať, ako sa vyvíja život našich študentov po ukončení štúdia na našom gymnáziu.

...späť...