Ocenenie

Pri príležitosti Dňa učiteľov, v rámci ocenenia pedagogických zamestnancov KSK bola navrhnutá za náš pedagogický zbor Mgr. Františka Fehérová. Slávnostné oceňovanie pedagogických zamestnancov jednotlivých škôl bolo v Mestskom kultúrnom centre - Reduta v Spišskej Novej Vsi. Srdečne blahoželáme našej mladej úspešnej kolegyni, určite by na ňu bol hrdý aj "učiteľ národov" Ján Amos Komenský.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume