Divadelné predstavenie "Pokrvní bratia"

„Byť či nebyť“, je síce existenčná otázka, ale pochádzajúca z divadelných dosiek. Sú to dosky, ktoré znamenajú svet. Na javisku nám pred očami ožívajú príbehy z čias minulých nesúc v sebe večné idey ľudstva. Nebolo tomu inak ani 13. februára 2013 na predstavení Pokrvní bratia v DJZ v Prešove.

A my sme radi, že aj v dnešnom pretechnizovanom svete plnom moderných elektronických hračiek našich detí, sme stále schopní ponúknuť im aj pravý umelecký zážitok. Ruku na srdce, milí rodičia, koľkí z vás navštívia so svojimi ratolesťami aspoň raz do roka divadlo, tento nastarší stánok umenia. Vychovávať k umeniu a vychovávať umením je preto pre našu školu nielen okrídleným slovným spojením v pedagogických dokumentoch, ale aj podmienkou a cieľom našej práce. Vidiac spokojnosť na tvárach našich študentov, vypočujúc si pochvalné poznámky na adresu protagonistov predstavenia, uvedomujúc si napäté ticho v sále je nám dostatočnou odmenou. Toto všetko nás utvrdzuje v tom, že napriek nedostatku financií, väčšej vzdialenosti a problémom s dopravou je to správny smer, ktorým chceme našu mladú generáciu vzdelávať a vychovávať.

...späť...