Stredoškolská odborná činnosť

Dňa 6. 3. 2012 sa uskutočnilo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ), v ktorom svoje odborné práce prezentovalo 6 študentov. Dominovali projekty z odboru Zdravotníctvo (4 práce), po 1 práci obhajovali študenti v odboroch Sociológia, politológia a právne vedy a Problematika voľného času.

Práce dosahovali vysokú odbornú i jazykovú úroveň, rovnako využitie a uvádzanie odbornej literatúry spĺňalo všetky požadované kritériá. Študenti pri obhajobe obzvlášť zaujali výbornou úrovňou rečníckeho prejavu a schopnosťou argumentácie v diskusii. Potreba istého rozšírenia či špecifikácie sa ukázala pri vlastných výsledkoch a zisteniach, preto si študenti vypočuli odporúčanie komisie klásť v budúcnosti väčší dôraz na túto časť projektov.

Víťazkou školského kola SOČ sa napokon najmä vďaka výbornej úrovni spracovania prieskumu stala Petronela Kubová (VII.OA) s prácou Racionálna výživa mladých ľudí.

Víťazke blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za dobre odvedenú prácu.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume