Hviezdoslavov Kubín

Dňa 13.februára 2012 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy "Hviezdoslavov Kubín." Žiaci súťažili v troch kategóriách. Porota v zložení Mgr. Juliana Kötelešová, Mgr. Eva Spišáková Timková, Mgr. Martin Müller mala ťažkú úlohu, ale nakoniec dospela k zhode. Výsledky súťaže boli nasledovné:

II.kategória:
Poézia:
1. Martina Janičková II.OA
2. Ruth Borovská II.OA
3. Richard Pastirčák I.OA

III.kategória:
Próza :
1. neudelené
2. Patrícia Hudáková V.OA
3. neudelené

IV.kategória:
Poézia:
1. neudelené
2. Karin Sedláková VII.OA
3. Jana Góčová VIII.OA, Patrícia Kelemenová III.A

Próza:
1. neudelené
2. Michal Soroka III.A
3. neudelené

V ďalších kolách budú našu školu reprezentovať najúspešnejší zo svojich kategórií. Ani ostatní zúčastnení neobišli naprázdno, boli odmenení diplomom za účasť. Sme hrdí na to, že sa medzi nami ešte stále nájde niekoľko talentovaných a odvážnych žiakov. Výhercom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom ročníku.

Do dnešného dňa sa zatiaľ uskutočnili obvodné kolá pre II. a III. kategóriu , a to 20. a 27. marca 2012 v CVČ Domino na Popradskej ulici v Košiciach. Gymnázium Štefana Moysesa reprezentovali: Martina Janičková z II.OA v poézii, Michal Szabo z II.OA a Patrícia Hudáková z V.OA v próze. Žiaľ, tohto roku sme do krajského kola nepostúpili. Martina Janičková však získala aspoň cenu útechy- čestné uznanie. Najúspešnejší žiaci IV.kategórie nás ešte len budú reprezentovať, a to 12. apríla 2012.

...späť...

... viac fotografií nájdete vo fotoalbume